سخت‌افزارها

سخت‌افزارهای فرآوا به صورت زیر می‌باشد:

برند Sangoma

ظرفیت ۱۶ لینک E1

برند Sangoma

ظرفیت ۸ لینک E1

برند Sangoma

ظرفیت ۴ لینک E1

برند Sangoma

ظرفیت ۲ لینک E1

برند Sangoma

ظرفیت ۱ لینک E1

برند Sangoma

۴ پورت FXO و یک پورت FXS

برند Sangoma

۲ تا ۲۴ پورت FXO -FXS

برند Sangoma

۲ تا ۲۴ پورت FXO -FXS

برند OpenVox

ظرفیت ۴ لینک E1

برند OpenVox

ظرفیت ۲ لینک E1

برند OpenVox

ظرفیت ۱ لینک E1

برند OpenVox

ظرفیت ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰ یا ۲۴ پورت

برند OpenVox

ظرفیت ۴، ۸، ۱۲ یا ۱۶ پورت

برند OpenVox

ظرفیت ۴ تا ۸ پورت

برند OpenVox

ظرفیت ۱ تا ۱۲ پورت

برند OpenVox

ظرفیت ۱ الی ۴ پورت FXO و یا FXS

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سایت فراداده می‌باشد