سخت‌افزارها

سخت‌افزارهای فرآوا به صورت زیر می‌باشد:

Akuvox

قابلیت پشتیبانی از 6 داخلی

Akuvox

قابلیت پشتیبانی از 3 داخلی

Akuvox

قابلیت پشتیبانی از 3 داخلی

Akuvox

قابلیت پشتیبانی از 2 داخلی

Akuvox

قابلیت پشتیبانی از یک داخلی

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سایت فراداده می‌باشد