بسته‌ها

پیشنهاد فرآوا به شما

بسته‌های پیشنهادی برای فروش نرم‌افزار تلفن گویای آنلاین (DTS)

بسته‌ی طلایی

7,000,000 ریال
 • تعرفه پخش منوی صوتی: رایگان

 • تعرفه دایورت (تهران): ۲۷۰ ریال

 • تعرفه دایورت (شهرستان): ۶۰۰ ریال

 • تعرفه دایورت (موبایل): ۸۲۰ ریال

 • تعرفه ارسال فکس (تهران): ۴۰۰ ریال

 • تعرفه ارسال فکس (شهرستان): ۶۰۰ ریال

 • ارسال فکس (روزانه): ۵۰ صفحه

 • تعرفه پیامک صوتی: ۳۵۰ ریال

 • خدمات وب سرویس  (API)

 • خدمات صندوق صوتی

 • یک خط ۸ رقمی انتخابی (هدیه)

 • تمدید با ۶۰ درصد تخفیف

ثبت نام

بسته‌ی نقره‌ای

3,000,000 ریال
 • تعرفه پخش منوی صوتی: ۵۰۰ ریال

 • تعرفه دایورت (تهران): ۳۲۰ ریال

 • تعرفه دایورت (شهرستان): ۶۵۰ ریال

 • تعرفه دایورت (موبایل): ۸۷۰ ریال

 • تعرفه ارسال فکس (تهران): ۴۵۰ ریال

 • تعرفه ارسال فکس (شهرستان): ۶۵۰ ریال

 • ارسال فکس (روزانه): ۳۵ صفحه

 • تعرفه پیامک صوتی: ۴۵۰ ریال

 • خدمات وب سرویس  (API)

 • -

 • یک خط ۸ رقمی غیر انتخابی (هدیه)

 • تمدید با ۴۰ درصد تخفیف

ثبت نام

بسته‌ی برنزی

1,500,000 ریال
 • تعرفه پخش منوی صوتی: ۱۰۰۰ ریال

 • تعرفه دایورت (تهران): ۳۷۰ ریال

 • تعرفه دایورت (شهرستان): ۷۰۰ ریال

 • تعرفه دایورت (موبایل): ۹۲۰ ریال

 • تعرفه ارسال فکس (تهران): ۵۰۰ ریال

 • تعرفه ارسال فکس (شهرستان): ۷۰۰ ریال

 • ارسال فکس (روزانه): ۲۵ صفحه

 • تعرفه پیامک صوتی: ۵۰۰ ریال

 • -

 • -

 • یک خط ۸ رقمی غیر انتخابی (هدیه)

 • تمدید با ۴۰ درصد تخفیف

ثبت نام
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سایت فراداده می‌باشد