صف تماس (Queues)


ACD (Automatic Call Distributor) به معنای "تقسیم اتوماتیک تماس یا صف تماس" در ویپ می‌باشد و راه‌حلی برای برقراری تماس مشتریان با یک مرکز تماس یا ویپ است. ایجاد صف تماس در ویپ، در حقیقت، ایجاد یک حافظه برای تماس‌های برقرار شده است. وقتی یک تماس به طور مستقیم به یک صف تماس منتقل می‌شود، کسی که در ابتدای صف قرار دارد، همان شخصی است که زودتر از سایرین تماس برقرار کرده است، در نتیجه، به صورت پیش‌فرض، تماس او با الویت بالاتری به اولین پاسخ‌دهنده‌ی آزاد در ویپ متصل می‌گردد.

کاربرد اصلی صف تماس در ویپ زمانی است که تعداد تماس‌های ورودی بیشتر از تعداد اپراتورهای پاسخگوی سیستم ویپ باشد. فرد تماس‌گیرنده وقتی به یک صف تماس وارد می‌شود، ابتدا به صدای موزیک که از طریق ویپ تنظیم شده است، گوش می‌دهد تا یکی از اپراتورها، آماده‌ی پاسخگویی گردد. صف تماس یا صف انتظار مکالمه در ویپ این قابلیت را دارد که به شخص تماس‌گیرنده اعلام کند که نفر چندم در صف است و حدودا تا چند دقیقه‌ی دیگر به اپراتور پاسخ‌گو وصل می‌شود.


هر صف تماس در ویپ شامل اجزای زیر است:
 
  • تماس‌های ورودی (Caller) که وارد صف تماس ویپ می‌شوند؛
  • افرادی که در سیستم ویپ به تماس‌ها پاسخ می‌دهند (Agents
  • موزیک یا تبلیغی که در زمان انتظار برای فرد تماس‌گیرنده پخش می‌شود (MoH
  • موزیک که در هنگام ورود تماس‌گیرنده به ویپ پخش می‌شود (Announcements
  • مدت زمان فاصله بین هر اعلام بر حسب ثانیه (Frequency
  • اعلام شماره تماس گیرنده در صف تماس برای مثال شما نفر اول در صف تماس می‌باشید (Announce Position
  • اعلام زمان تقریبی برای برقراری تماس بر حسب دقیقه (Announce Hold Time).
به این ترتیب میتوان زمان و شماره‌ی تماس‌گیرنده را بعد از پخش موزیک انتظار به اطلاع رساند. توجه داشته باشید که پخش زمان تقریبی برقراری تماس پس از یک دقیقه اعلام خواهد شد.

 
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به سایت فراداده می‌باشد